Visie

Deze website is opgezet vanuit het verlangen niets anders meer te willen weten en melden dan Jezus Christus en die gekruisigd. Alles wat ooit iets betekende ben ik als verlies gaan zien omwille van Christus, omdat het kennen van Hem alles te boven gaat.

Ik heb geen zin meer om aan te komen met heel veel kennis, feitjes en theologieën, want met dat alles zal geen ziel in de hemel komen. We kunnen alle kennis van de wereld bezitten, over een prachtig vocabulair beschikken waarmee we de prachtigste verhalen vertellen. Maar wat baat dat een mens? Veel van die kennis is slechts tot streling van het ego, het biedt een tijdelijk vermaak maar je komt er geen stap dichter mee bij de eeuwigheid. Ik ben ervan overtuigd dat er maar één weg is tot God, maar één weg is tot behoud en maar één weg om onze ziel te laten reinigen en die weg is: Jezus Christus.

En over deze man, de zoon van God die als mens naar aarde gekomen is, de grote Verlosser, de Messias, de Koning der Koningen gaat deze website, omdat er buiten Hem niets is!