We mogen alle lampen uit doen

06-01-20125156x gelezen

We mogen alle lampen uit doen; de Heer zal maken dat er in ons een licht brand die van binnen naar buiten zal schijnen en onze hele omgeving zal verlichten; waardoor iedere vorm van duisternis zal wijken. Met dit woord werd ik op een nacht wakker en ik geloof dat het een bemoediging zal zijn voor een of meerdere personen.

Ik hoorde Zijn stem nog nagalmen in mijn hoofd toen ik wakker werd, ik maakte mijn vrouw wakker en ik zei haar "We mogen alle lampen uit doen". Zij begreep er niet veel van, maar de Heer heeft het ons verduidelijkt en in onze ziel verankert, ik hoop dat ik de boodschap goed kan overbrengen. Het woord wat ik ontving was "we mogen alle lampen uit doen"; we mogen al onze pogingen om licht in de duisternis te werpen opgeven, we zullen de zaak nooit op basis van onze eigen inzichten en eigen kracht kunnen oplossen, het zal je slechts frustreren. We hoeven ook niet bang te zijn voor de duisternis want de Heer heeft ons vast in de palm van Zijn hand, Hij zal zélf een licht voor ons zijn. Hij leidt ons op de wegen die we moeten gaan, we hoeven geen pogingen te doen het zelf te kunnen, Hij maakt dat wij het doen door een licht in ons binnenste te zijn, een licht die van binnenuit de hele omgeving verlicht; en zoals bekend is er in licht geen duisternis.

Voor het natuurlijke oog zal het zijn alsof wij het op eigen kracht doen, maar het is de Heer die in ons en door ons heen werkt, naar Zijn wil en Zijn inzicht. Wij moeten zélf aan de kant gaan, wij moeten het opgeven, onszelf verloochenen zodat Hij het in ons en door ons kan doen. Al onze eigen pogingen en onze eigen lichten moeten we uit doen, want die zaken zullen nooit voldoen. U hoeft niet langer meer uw best te doen om als het ware "christelijk te doen", want niemand wordt er beter van als je enkel de buitenkant van de beker oppoetst. Er mag niets, maar dan ook echt niets vanuit ons vlees dienen als een korenmaat waaronder de lamp verstopt wordt, waardoor het Ware licht dat in ons woont niet kan doorbreken.

"Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben" -- Johannes 8:12

"In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen" -- Johannes 1:4-5

"Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve" -- Johannes 12:46

Wij zúllen vruchtdragen als we in Christus blijven, wij zúllen een licht uitstralen voor een wereld die in duisternis verkeerd ... alleen niet wij maar Christus die in ons woont! Dus schakel al uw lampen uit als u werkelijk Christus toebehoort, laat al het kunstmatige achterwege en laat Gods Geest zijn werk in uw hart doen!

"niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen" -- Zacharias 4:6

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven