Vertrouwen als een kind

30-12-20114594x gelezen

Jezus zegt in Lucas 18:16-17 en Marcus 10:13-16 het volgende: "Wie het koninkrijk van God niet als een kind ontvangt, zal er zeker niet binnengaan". Ergens anders zegt Jezus weer "Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan" (Matteüs 18:3). Jezus riep ons hier op om geloof te hebben als een kind, te vertrouwen als een kind

Mijn neefje heeft hier vorige zomer een prachtige illustratie van gegeven, hij deed voor wat Jezus eigenlijk bedoeld met vertrouwen als een kind. We hadden met de familie gezellig een BBQ feest bij ons in de tuin ter gelegenheid van de verjaardag van mij en mijn vrouw. Mijn neefje was er al toen mijn broer (met vrouw) op bezoek kwam en hun hond mee nam. Toen de bel ging rende mijn neefje enthousiast achter mij aan, het hondje schrok ervan en begon logischerwijs te blaffen, waardoor mijn neefje ging gillen en het hondje nog harder ging blaffen. Zoals je zult begrijpen wou mijn neefje niets meer weten van het hondje en er was ongewild angst in hem gekweekt.

De rest van de dag durfde hij niet meer in de buurt van het hondje te komen, zijn angst was besmettelijk want ook mijn nichtje werd er door geraakt. Het was dus een hele toestand en ik dacht bij mezelf, hoe kunnen we er ooit voor zorgen dat die angst weg gaat. We zijn immers niet geroepen om in gevangenschap of angst te leven, ik geloof in vrijheid omdat Jezus mij ook heeft bevrijd.

Later op de dag zaten we op het terras en bij de ingang van het terras lag het hondje van mijn broer lekker te slapen. Mijn neefje zag ons zitten en wou enthousiast als hij is naar ons toe rennen totdat hij dus het hondje zag, hij stopte ogenblikkelijk en bleef verstijfd staan. Ik strekte mijn armen naar hem uit en zei "Kom maar, het is goed", mijn neefje keek naar mij en rende zonder na te denken recht m'n armen in.

Dat is vertrouwen en geloof hebben als een kind, het vertrouwen dat de Heer van ons verlangt. Onze weg wordt iedere dag omgeven door vijanden, moeilijkheden en onmogelijkheden. En wij zijn geneigd om continu op die moeilijkheden te kijken en daarbij problemen uit het verleden in onze herinnering te brengen. Velen worden op die manier beheerst door angst en zijn krijgsgevangen genomen door angst, ongeloof en twijfel. Maar de Heer roept ons op om onze blik op Hem gericht te houden en in vertrouwen op Hem te wandelen, Hij heeft alles onder controle. Het hondje uit mijn voorbeeld lag aan de lijn zoals onze vijanden ook aan de lijn liggen van God, en God staat het nooit toe dat we boven onze eigen vermogens beproefd worden. En als dit wel gebeurt zal God zorgen voor een uitweg en voor middelen om er doorheen te komen, Hij heeft alles maar dan ook alles onder controle.

Jezus ziet ons en zegt "Kom maar tot Mij, het is goed ik heb alles in de hand, je hoeft niet bang te zijn of je zorgen te maken, dat beloof Ik je". Onze reactie op Zijn oproep zou moeten zijn als de reactie van mijn neefje toen ik hem riep. Niet meer nadenken over de moeilijkheden, niet meer aandacht vestigen op de vijand en onmogelijkheden. Onze blik moet naar voren gericht zijn, op Zijn aangezicht en we moeten vol vertrouwen op Hem en Zijn beloftes afrennen. Als Hij zegt dat het goed is, dan is het ook goed!

Geef geen aandacht aan die vijanden of onmogelijkheden, want dat wat bij de mens onmogelijk is is mogelijk bij God, laat daar geen twijfel over bestaan. Houd je blik op Hem gericht en wandel, en terwijl je wandelt zul je over water wandelen zonder dat je het zelf door hebt. Blijf je blik op Hem gericht houden, verslap hierin niet en laat je niet afleiden dat is de enige strijd die wij te leveren hebben. Want voor hetzelfde geld zak je net als Petrus weer het water in omdat hij zijn aandacht van Jezus liet afdwalen naar het water en de menselijke onmogelijkheid om daar overheen te wandelen.

Ik bid dat iedere gelovige die dit leest het vertrouwen van een kind zal ontvangen, vraag de Vader er om in Jezus' Naam, en geloof dat Hij je geen steen zal geven in plaats van een brood, Hij is trouw en komt Zijn Woord altijd na.

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven