Kom tot Mij

18-01-20127967x gelezen

Velen zullen de volgende zin wel kennen "Komt allen tot mij die belast en beladen zijn en ik zal u rust geven", maar het valt me op dat er slechts weinigen zijn die in de praktijk écht op deze uitnodiging in gaan. Hoeveel gelovigen zijn er vandaag de dag niet moe gestreden, hoeveel lopen er niet rond met een last en een zwaarte op hun hart? Hoeveel lopen er niet rond met een zonde die ze maar niet kunnen los schudden?

Wij, die in Christus zijn, zijn geroepen om vrij te zijn (Galaten 5:12), ons is de rust van Christus beloofd, Zijn overwinning! Wij hebben toegang tot een onuitputtelijke bron om vernieuwde kracht op te doen en op te stijgen als een arend! Paulus weet ons in de brief aan de Kolossenzen notabene te vertellen dat de volheid van God waarmee Jezus zelf bekleed was ook over ons gekomen is (Kolossenzen 2:9-10). Maar hoe komt het dan toch dat er zoveel mensen zijn die zichzelf kind van God noemen, maar toch moe en op zijn, die krachteloos en ten einde raad zijn? Zouden de ongelovigen dan toch gelijk hebben met al hun gespot? Is de God die zichzelf door de bijbel openbaart een verzinsel van de mens? Want zoveel zaken die beloofd worden door God lijken niet waar te zijn als je om je heen kijkt … als je op het vlees kijkt. Er zijn zelfs christenen die steeds meer op deze manier beginnen te denken!

Ik denk zelf dat het komt omdat teveel mensen vertrouwen en steunen op hun eigen kracht en inzichten. Ze komen niet echt tot Hem, want ze willen het eerst toch liever zélf nog een tijdje zelf proberen, met alle gevolgen van dien. Deze mensen zijn ooit eens gaan begonnen door de kracht van de Heilige Geest, want zonder deze is het onmogelijk je te bekeren, maar zijn op een punt aangekomen dat ze het willen afmaken op eigen kracht en beseffen niet dat ze zich daarmee onderwerpen aan het oude verbond! Dit hele gedachtegoed is een dwaling die, als een ogenschijnlijk onuitroeibare kanker, door het hele lichaam van Christus is gedrongen. De gemeente in Galatië had hier ten tijde van Paulus ook al last van en hij schreef hen een brief met een felle waarschuwing (hoofdstuk 3). En diezelfde waarschuwing wil ik jullie ook geven: "Dwazen! Wie heeft u betoverd? Heeft u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren naar de boodschap en die te geloven? Hoe kunt u zo dom zijn! U bent begonnen met de Geest en nu wilt u eindigen op eigen kracht?"

Er is op de een of andere manier een idee ontstaan dat we op onze eigen kracht, onze eigen wijsheden, inzichten en onze eigen kennis kunnen vertrouwen om de overwinning te behalen. Want, zo denkt men dan, deze kracht, wijsheid, inzicht en kennis zijn door God gegeven en wij moeten hier op de juiste manier mee omgaan. God heeft ons een lading talenten gegeven, en daar moeten we het mee doen terwijl God op een afstand staat toe te kijken hoe we onszelf bevrijden uit allerlei situaties.

Er zijn zelfs testen waarmee een gelovige aan de hand van een aantal vragen te horen krijgt wat voor talenten en gaven hij/zij heeft om op basis daarvan te bepalen wat iemands roeping zou zijn. Al deze zaken gaan uit van eigen kracht en eigen kunnen, terwijl als we de roeping van onze geloofshelden uit de Schrift erbij nemen we ontdekken dat geen van hen in staat was te doen waartoe ze geroepen waren, vreemd toch? Nog nooit is het voorgekomen dat God iemand roept vanwege zijn talenten of kunde om een bepaalde taak te volbrengen. God roept juist iemand die het niet kan, die absoluut geen talent heeft en hopeloos zal falen voor de taak die God in gedachte heeft. God roept de dwazen van deze wereld om de wijze beschaamd te doen staan.

God wil niet dat we op eigen houtje en op basis van onze eigen inzichten en kunnen gaan wandelen, God wil met ons meewandelen en ons voorzien in alles wat we nodig hebben op Zijn wegen. In Spreuken 3:5 staat niet voor niets geschreven: "Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet". Hij wil degene zijn op wie wij steunen en op wie wij vertrouwen, Hij alléén! Mensen die absoluut niet voor een groep kunnen spreken zal Hij eerder aanstellen om te spreken als mensen die van zichzelf alle aandacht naar zich toe kunnen trekken, alleen maar zodat het duidelijk is dat God aan het werk is. Het gaat er om dat God alle eer en glorie krijgt, en geen enkel vlees in staat is in zichzelf te roemen. De discipelen van de Heere Jezus waren ongeletterde mannen, simpele vissers, maar toch waren het deze mannen die de geleerden het schaamrood op de kaken zette, dit kwam doordat zij werden voorzien van de woorden die ze moesten spreken door Gods Geest.

Zoals gezegd gebruikt God de dwazen van deze wereld om de wijzen beschaamd te doen staan, God gebruikt datgene dat verworpen wordt door de wereld om Zijn grootsheid in tot uiting te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan die simpele herder die tot Koning van Israël gezalfd werd, de Heere Jezus stamt notabene van hem af! Deze man kon dit ook niet van zichzelf en had in alles God nodig, en zo dienen wij ook te wandelen in volkomen afhankelijkheid van God. In de verwachting dat elke muur, elke berg, elke strijd of wat er dan ook voor onze voeten geworpen wordt door Hem overwonnen wordt, Hij zal maken dat wij als meer dan overwinnaar uit iedere beproeving komen, het is de Heer die op ons vooruit gaat in alles! En wanneer we dan uiteindelijk aan het einde van de wedloop aangekomen zijn en iemand vraagt ons hoe we daar gekomen zijn, dan is er nog maar één verklaring mogelijk: Jezus!

Maar toch zijn er helaas gelovigen die denken dat dit alles onmogelijk is, ze geloven wel dat de Heere Jezus uit de dood is opgestaan. Maar ze geloven niet dat dezelfde Geest die Hem uit de dood heeft gehaald in staat is in hun situatie (huwelijk, gezinsproblemen, strijd, onvergevingsgezindheid en wat al niet meer) leven in te blazen! U voelt zelf hoop ik wel aan dat dat een hele vreemde zaak is?

Is het voor u onmogelijk om lief te hebben, ontvang Zijn liefde en u zult het kunnen. Heeft u ontdekt dat u niet los wilt komen van zonde, vraag Hem of Hij die wil in u legt en zult die zonde haten. Is het voor u onmogelijk van zonde los te komen, vraag Hem of Hij het uit u wegneemt en u zult overwinnen. Is het voor u onmogelijk om goede vruchten te dragen, blijf dan in Christus want alleen in Hem zult u goede vruchten dragen, zonder Hem kunnen wij dat niet (Johannes 15:5). Wat het ook is waar u tekort in schiet, welke strijd u ook voor staat, wat er ook overwonnen moet worden, de Heer gaat u voor en geeft u de overwinning door Zijn bloed!

Dus ga tot Hem, allen die belast en beladen zijn; erken uw tekortkomingen en geef uw lasten aan Hem. Hij is het die u een rust zal geven die de wereld niet kent, Hij is het die zal maken dat datgene volbracht wordt waartoe ons zwakke vlees niet in staat is.

"niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen" – Zacharias 4:6

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven