Het nieuwe jaar komt er aan

31-12-20111976x gelezen

Het einde van het jaar nadert weer, nog even en dan is het 2012; een jaartal dat zoals iedereen weet zwaar beladen is, maar ik wil aan het eind van dit jaar niet stil staan bij de Maya's, en ook niet bij de fabels rondom Niburu en al helemaal niet bij alle verschillende complot theorieën. Al die zaken zijn volkomen nutteloos en leiden ons slechts af van het belangrijkste in ons leven: Jezus Christus

 Ik wil bij de afsluiting van dit jaar stilstaan bij de realiteit, bij het feit dat de laatste dagen steeds naderbij komen en daarmee ook de komst van onze Heer en Koning Jezus Christus! Een dag waar we vol vertrouwen en blijdschap naar uit mogen zien, een dag waarop we door engelen worden opgehaald om Hem tegemoet te gaan op de wolken! Wat een prachtige dag zal dat zijn!

Maar we weten ook wat Jezus in Matteüs 24 heeft gezegd over de dingen die hier aan voorafgaan, er zal een verschrikkelijke tijd komen over allen die Zijn Naam dragen. Een tijd zo erg dat als de Heer de dagen niet zal verkorten dat velen ten val zullen komen! Ik wil eens stil staan om onszelf te onderzoeken of we nog wel in het geloof zijn, of we werkelijk in alles op Hem steunen en zo ons huis op de rots gebouwd hebben. Gods Geest heeft het belang hiervan enorm op mijn hart gelegd, want alles wat niet op dit fundament gebouwd is zal wankelen en vallen wanneer de storm opsteekt.

Ik ben verontrust vanwege de vele gelovigen die nog teveel op andere dingen bouwen buiten Hem. Er zijn er die bouwen op eigen kennis, inzicht en redenaties, die denken dat ze voor zichzelf een uitweg moeten beredeneren. Dat ze zich moeten verdiepen in tactieken van de vijand, in alle complotten, in alle bewegingen van de vijand om stand te kunnen houden. Deze geliefde broeders en zusters doen precies hetgene wat de tegenstander wil, ze houden hun oog gericht op de vijand in plaats van op Christus.

Zo hoor ik ook regelmatig broeders en zusters zeggen dat ze zonder zonder kerk niet kunnen geloven, als de kerk weg zou vallen zouden hun ook vallen. Men gaat als een verslaafde elke week weer terug voor een shot om er weer een week tegen te kunnen, en leunt op die manier op de kerk (en op mensen) zoals je alleen op Christus zou moeten leunen (daarnaast zijn onze samenkomsten niet bedoeld om te consumeren uit de hand van een elitair groepje, maar om te delen wat we reeds van God ontvangen hebben en Hem te prijzen). Velen hebben het nodig om van conferentie naar conferentie te rennen of om een christelijk festival te bezoeken voor een shot aan preken zodat ze er weer "eventjes tegen aan kunnen" (letterlijke quote), men download zich suf om allerlei preken tot zich te nemen (maar het veranderd hen niet). En hoewel al deze dingen op zichzelf natuurlijk allemaal goed zijn, zijn velen verblind door te denken dat dat de plaats is om voeding te krijgen, en gaan er heen om te consumeren.

Zo merk ik ook dat er veel gelovigen zijn die hun geloof en beleving bouwen op de "grote namen binnen het Christendom", of ze bouwen op hun geleerde dominee en leven zo hun geloof door deze mensen heen. Men leert alles wat ze zeggen letterlijk uit hun hoofd, en herhalen als volleerde papegaaien wat er gezegd is. Maar de dingen die deze mensen vertellen zijn woorden van anderen; feitelijk hebben ze deze mensen tot idolen gemaakt. Ze voeden zich dag in dag uit met preken van hun geliefde sprekers, ze hunkeren naar een nieuwe lezing, naar een nieuw woord en reizen er desnoods de hele wereld voor af.

Lieve broers en zussen, ik wil niemand van jullie verontrusten maar er komen tijden aan dan zijn deze dingen niet meer zo vanzelfsprekend en misschien zelfs helemaal verdwijnen. Er komt namelijk een tijd aan dat velen ons zullen onderdrukken, alle volken zullen ons haten omwille van de Naam van Christus die we dragen (lees Matteüs 24). Sta er voor jezelf eens bij stil hoe het zal staan met jou en je geloof wanneer je kerk je ontnomen is, wanneer er geen christelijke conferenties en festivals meer zijn met al je geliefde sprekers. Als ik zoiets ter sprake breng is het antwoord meestal heel resoluut "Dan kun je niet geloven PUNT!", wat dan ook exact hetgene is wat mij zo ongerust maakt! Mijn hart brand voor dit deel van het lichaam van Christus, er zijn tijden dat ik er wakker van kan liggen als ik er aan denk. We worden klein gehouden en afhankelijk gemaakt van andere dingen dan de Heer, Christus zal nooit wegvallen maar al het andere kan ons zo ontnomen worden. Het is tijd om voor onszelf na te gaan wat onze bronnen zijn, wat ons fundament werkelijk is. Als het iets anders is dan Christus breek het weg!

We moeten alleen op Hem leren bouwen, we hoeven niet de hele wereld af te reizen voor voeding en kracht, want alles wat we nodig hebben is in Christus te vinden. We hoeven onszelf slechts af te sluiten in onze binnenkamer en daar vinden we alles wat nodig is. Wie in Jezus gelooft en zich aan Hem heeft gegeven, uit zijn binnenste zal levend water stromen (Joh. 7:38). Wie van Hem drinkt zal nooit meer dorst hebben omdat het water dat we van Hem ontvangen een bron zal zijn waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft! (Joh 4:13-14) Ken je die bron? Of ren je nog steeds van bron naar bron om daar voedsel te vinden? Als Gods Geest in jou is komen wonen dan heb je altijd een bron bij je, alle voedsel en alle dingen die je ooit nodig zult hebben zullen bij je zijn! Wie Christus heeft ... heeft alles!

We moeten leren wandelen met de Heer, we moeten leren om volledig afhankelijk te zijn van Hem alléén dat is ware volwassenheid. We moeten Hem leren kennen te midden van onze problemen, we moeten leren op Hem te zien in al onze ellende want dan zullen we leren dat Hij getrouw is en Zijn Woord altijd houdt. Met het geloof dat we ontvangen door op Hem te zien zullen we in de laatste dagen kunnen blijven staan, gewoon door simpelweg op Hem te zien en de werken die Hij gedaan heeft kweek je geloof in je binnenste omdat je ziet dat Hij is wie Hij zegt te zijn. Terwijl de hele wereld om ons heen knettergek wordt, terwijl de goddeloosheid en wetteloosheid steeds meer toeneemt, iedereen in paniek raakt en niet meer weet waar ze moeten schuilen. Dan zullen wij een schuilplaats hebben, wij zullen een rust en vrede in ons hart hebben omdat de prins van vrede in ons woont! We zullen levende getuigenissen zijn van Zijn kracht en Zijn Nieuwe Verbond, mensen zullen willen weten waarom we zo rustig blijven onder alle ellende en we zullen hen kunnen wijzen op Christus!

Dat is pas een ware zegen, niet alle welvaart en prachtige bezittingen die iedereen najagen. Nee, geloof en stilte in het hart en rust in je hoofd zijn de ware zegeningen van de Geest. Er zal een tijd aankomen dan zal dat mooie huis, die nieuwe auto, die fantastische carrière, die hippe smartphone of die grote reputatie je niets meer kunnen schelen. Wanneer de laatste dagen aanbreken is er nog maar één ding belangrijk, die ene rots waar we op kunnen staan terwijl de golven er woest op neerslaan.

Maar dan moeten we wel leren om met al onze noden naar de Heer te gaan, we moeten dan wel leren dat alle ware voeding alleen bij Hem te vinden is. We moeten die geheime voorraadkamer in Christus weten te vinden, in de stilte waar de Heilige Geest ons alles vertelt wat we moeten weten. Hij is naar ons gestuurd om ons alles te vertellen en in gedachte te brengen wat Christus ons geleerd heeft, als je Zijn volheid bent binnengegaan heb je het niet meer nodig dat anderen het aan je vertellen want je weet dat je weet dat je weet, Zijn schapen kennen Zijn stem! Leer Zijn stem kennen boven alle stemmen uit, en als je Zijn stem hoort denk dan niet dat je gek bent, verhard jezelf ook niet maar luister en wandel achter de Grote Herder aan. Er is niets zweverigs aan, wanneer je in een donkere kamer staat en 20 stemmen tegelijk hoort dan weet je ook welke stem van je moeder of vader is. Zo zullen Zijn schapen ook weten welke stem van Hem is, je kent hem gewoon.

De sleutel is dus ogen op Jezus houden en jezelf loslaten en vertrouwen, niets van onze eigen beredenaties en niets van onze eigen kennis zal tot nut zijn in de tijd die gaat komen. Spreuken zegt niet voor niets "Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad" (Spreuken 3:5-7). Want vaak wordt het ons wel geleerd door anderen "Probeer zoveel mogelijk te weten, want dan zul je in de dagen van nood het juiste doen. Stop jezelf vol met bijbelteksten, leer uit je hoofd waar het precies staat want het woord is een zwaard". Maar op deze manier vertrouw je op je eigen kennis en op je eigen kunde, en ik kan je verzekeren dat op de dag dat je oog in oog met de vijand staat je helemaal niets aan dat alles hebt!

We moeten ons niet vol stoppen met kennis, maar we moeten ons volstoppen met vertrouwen, geloof en overgave! Op die manier zullen we op de momenten dat het nodig is alle kennis van boven ontvangen die we nodig hebben! Het klinkt als een omgekeerde wereld maar zo werkt het in het Koninkrijk van God. Jezus heeft gezegd dat we ons niet druk moeten maken over wat we moeten zeggen, omdat de Heilige Geest het op precies het juiste moment zal laten weten. Natuurlijk is het goed en belangrijk om bijbel te lezen, begrijp me niet verkeerd! Maar waak ervoor dat je niet gaat bouwen op je eigen kennis want kennis maakt verwaand en dient geen enkel nut wanneer het er op aan komt. Vertrouwen en geloof, alles van jezelf loslaten en je volledig op de Heer werpen is de weg. Jezus heeft het ook gezegd "Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij" (Lucas 9:23)

Kortweg: "Maak je niet bezorgd maar vertrouw op Jezus en op God!" (Joh. 14:1) We moeten Gods geheim leren kennen, namelijk Christus! In Hem ligen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen! Als je Hem hebt aanvaard als Heer leef dan in verbondenheid met Hem. Wees in Hem alléén geworteld, bouw op Hem, houd onwankelbaar vast aan Hem en laat je hart overstromen met dankbaarheid en vreugde. Laat niemand, maar dan ook niemand jou ooit nog meeslepen met holle en misleidende ideeën gebaseerd op menselijke tradities, op machten van de wereld in plaats van op Christus! Want in Hem woont God volledig en in onze verbondenheid met Hem zijn wij deelgenoot geworden van diezelfde volheid.

Ik weet dat het eng is, ik weet dat het tegen de menselijke natuur in gaat om los te laten en te vertrouwen als een kind. Maar dit is noodzakelijk met het oog op wat komen gaat, op onszelf zullen we het absoluut niet redden! We hebben allemaal op aarde in het nieuws en aan de natuur gezien dat de weeën begonnen zijn, laat ons oog daarom vanaf nu alleen nog gericht zijn op Christus, laat Hem de enige boodschap nog zijn die we verkondigen, laat Hem het enige nog zijn wat we willen weten.

Ik wens jullie voor 2012 niets anders toe dan Christus, de gekruisigde en opgestane Heer! Hij is het enige wat ik heb dat van belang is om te delen, ik hoop dat jullie geloof en vertrouwen in een steeds grotere maat zal toenemen. En dat je Christus zo mag leren kennen zodat je tot het inzicht komt dat het kennen van Hem al het andere ontstijgd en je net als Paulus al het andere als vuilnis beschouwt

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven