De sleutel ligt in uw focus

10-01-20126812x gelezen

Ik ben er achter gekomen dat het van levensbelang is voor een christen om een juiste focus in het leven te hebben, een focus enkel en alleen op Christus. Ik begon hier een hele tijd geleden over te denken toen het me opviel dat als je tijdens het autorijden niet je blik gericht houd op het punt waar je heen wilt, de auto al gauw een verkeerde kant op gaat.

Tijdens rijles leer je dat wanneer je een bocht maakt het van belang is de bocht in te kijken, ditzelfde geld voor rechtdoorgaande wegen. Op het moment dat ik mijn blik richt op de tegenliggers merk ik dat ik al gauw hun kant op stuur, en als er niet op tijd ingegrepen wordt resulteert dat in een fatale botsing.

Zoals het met dit voorbeeld uit het verkeer is, zo is het ook in de geestelijke wereld. Uw blik / uw focus is bepalend voor de richting waar u op gaat. En niet alleen dat, het is bepalend voor de vruchten die u draagt in uw leven. We dienen onze focus maar op één punt te hebben en dat is Jezus Christus, al het andere is volkomen onbelangrijk en zal ons geen leven brengen.

U weet dat in de Romeinenbrief staat geschreven dat de verlangens van het vlees uiteindelijk tot de dood leiden, en dat de verlangens van de Geest tot leven leiden (Romeinen 8:5-6). Wat zal er dan gebeuren op het moment dat we onze focus richten op onszelf of op de mensen om ons heen?

Het is een feit dat dit er nogal snel onopgemerkt tussendoor kan glippen, misschien kent u het wel in de vorm van de gedachte "Wat zouden ze van me vinden? Ik moet wel aardig gevonden worden … nee ik kan dat echt niet zeggen, want wat zouden ze wel niet van me denken". Dit soort gedachten leiden uiteindelijk naar het punt dat u de gehele dag met niets anders bezig bent dan het tevreden stellen van de mens, en ben je dus in feite bezig met het behagen van het vlees, wat uiteindelijk leidt tot zonde en dus onvermijdelijk leidt tot de dood!

De satan wéét dat onze focus een hele belangrijke sleutel is in onze wandel met de Heer, vandaar dat hij er keer op keer uit is ons te prikkelen om ons zodanig af te leiden dat we onze focus verleggen. Als het hem niet lukt ons te interesseren voor de mening van anderen over ons heeft hij nog een pijl op zijn boog, namelijk de focus op onszelf ...

Ik ben dit op verschillende manieren tegen gekomen bij broeders en zusters van ons, met name in de vorm van zelf-veroordeling en afwijzing; "Ik voldoe niet, dus hoe kan God zich nu verheugen in mij? Ik moet echt beter mijn best doen om op Jezus te gaan lijken, want nu lijkt het ook nergens naar". Mocht dit uw gedachte zijn dan zit u compleet bij het juiste eind, u voldoet ook niet en het spijt me u te moeten teleurstellen maar het zal u ook nóóit lukken om op eigen kracht te voldoen. Maar wees gerust dat is niet de boodschap die ik u wil brengen.

Sommige mensen zijn in de veronderstelling dat ze moeten voldoen aan een bepaald beeld om God te behagen (terwijl alleen geloof in staat is God te behagen; lees Hebreeën 11:6), en kijken daarmee continu naar zichzelf en met name naar alle fouten en overtredingen die ze begaan. Ze vergelijken zichzelf met Jezus Christus en zien hoe smerig en vol onrechtvaardigheid ze zitten, en nogmaals die bevindingen zijn volkomen juist, daar wil ik niets van afnemen. We zijn immers allemaal diep van binnen een moordenaar, een hoerenloper, een overspelige, een godslasteraar en wat al niet meer. Want wist u niet dat als u ook maar één miniscule, boze gedachte over uw broeder koestert u een moordenaar bent (1 Johannes 3:15).

Deze mensen kijken naar zichzelf en het valt hen op dat dit ook bij hun het geval is, maar in plaats van om genade te smeken staan ze elke dag op met het voornemen "het vandaag goed te doen". Deze mensen zijn als de christen uit de gemeente te Galatië, zij zijn ooit eens begonnen in de Geest en zijn plots van mening dat ze alles vanuit het vlees moeten doen (Galaten 3). En misschien lukt dit voornemen ook wel, een paar dagen, een paar weken misschien maar uiteindelijk zullen ze keihard onder uit gaan. En waarom? Omdat ze hun focus compleet verkeerd hebben ingesteld, ze kijken naar zichzelf in plaats van naar Christus! (niet uit werken, opdat niemand roeme - Efeziërs 2:8-9).

Als u continu naar uzelf blijft kijken zult u niet op Christus gaan lijken ... hooguit op uzelf

Waarom stel ik dat op die manier? Stel jezelf voor als een spiegel, een eigenschap van een spiegel is dat het datgene reflecteert waarop het gericht is. Als we een spiegel op onszelf richten zullen wij zelf in de spiegel te zien zijn, richten wij die spiegel op de mensen om ons heen dan zullen die mensen in de spiegel te zien zijn.

Dus wat zouden we moeten doen als we Christus geflecteerd willen zien in onze levens?

  1. We moeten beter ons best doen om te voldoen aan Zijn beeld, want dat is ons doel “lijken op Jezus
  2. We moeten dringend op zoek naar goede predikers en preken op internet, of naar andere mensen die geestelijker LIJKEN dan ons, en hen gaan napraten net zolang totdat we het misschien een keer snappen
  3. We moeten ons vlees meer kastijden, uiteindelijk zal ze wel bezwijken!
  4. We moeten een cursus gaan volgen (bijvoorbeeld discipelschap of een andere studie)
  5. We moeten meer conferenties, festivals en seminars bezoeken! We hebben het nodig om het allemaal heel vaak te horen, misschien dat het door herhaling dan uiteindelijk in onze harten zakt.
  6. We moeten zelfhulp boeken gaan lezen, misschien zit er op een dag eentje tussen waar net dé sleutel tussen zit die ik nodig heb.

Of zullen we simpelweg naar de Heer kijken en Hem vertrouwen dat Hij onze stappen ordent, om er na verloop van tijd achter te komen dat we steeds meer en meer veranderd worden naar Zijn beeld? "Maar dat klinkt te makkelijk om waar te zijn" hoor ik u denken ... en inderdaad, zelfs een kind kan het begrijpen! Wij kunnen onszelf domweg niet veranderen naar het beeld van Gods zoon ... maar we kunnen wel veranderd worden door de Geest van God, zodat we alleen maar kunnen roemen op Hem. Het is aan ons om dat te geloven en op Hem te vertrouwen, ongeacht de situatie waar we ons in bevinden.

Wilt u veranderd worden?
Wilt u als christen nu eindelijk de overwinning op uw zonden?
Ga dan vandaag nog voor uzelf eerlijk na waar u uw focus op heeft gericht

"En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here die Geest is" -- 2 Korintiërs 3:18

Vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Mail dan naar:

Naar boven